WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Oświadczenia

OŚWIADCZENIE SENATORA WIESŁAWA DOBKOWSKIEGO

Przez wiele miesięcy na stronie serwisu mamprawowiedziec.pl zamieszczona jest nieprawdziwa informacja na temat wartości mojego budynku w budowie.

Faktyczna wartość tego budynku wynosi 403.000 zł, która została podana w moim oświadczeniu majątkowym związanym z pełnieniem funkcji senatora. Natomiast ww. serwis podaje 10 - krotnie zawyżoną wartość tej nieruchomości, tj. 4.030.000 PLN.
Ta fałszywa informacja sugeruje niewiadome pochodzenie ogromnej części mojego majątku pomnażając go kilkakrotnie. W związku z powyższym zwróciłem się do założycielki serwisu mamprawowiedziec.pl Róży Rzeplińskiej będącej prezesem Stowarzyszenia 61 (które wydaje ww. serwis) o sprostowanie fałszywej informacji oraz poinformowanie o tym opinii publicznej.

Senator RP Wiesław Dobkowski