WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Katyń-wystąpienie w Tomaszowie Maz.

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego w dniu 19.04.2009r. na cmentarzu wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim w 69 rocznicę zbrodni katyńskiej.

Drodzy członkowie Rodzin Katyńskich !
Panowie oficerowie ! Wielebni księża !
Przedstawiciele władz samorządowych !
Szanowni Państwo !

Przybyliśmy na to miejsce poświęcone pamięci ofiar Katynia z potrzeby serca aby pomodlić się, uczcić pamięć i oddać im hołd.

Wkrótce po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski we wrześniu 1939 r. ponad 20 tysięcy polskich oficerów zostało wywiezionych do obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i innych miejsc kaźni, a na wiosnę 1940 r. zostali oni pomordowani z rozkazu stalinowskiego reżimu komunistycznego.

Tak okrutny los spotkał ich tylko dlatego, że stanowili kwiat polskiej inteligencji i byli zdolni do pokierowania walką o niepodległość, a po jej odzyskaniu do odbudowy i wszechstronnego rozwoju naszej Ojczyzny.

Byli to oficerowie wojska, policji, straży granicznej w służbie czynnej, a także oficerowie rezerwy, którymi byli profesorowie akademiccy, nauczyciele, księża, lekarze, prawnicy, bankowcy, artyści, a więc najbardziej żywotne siły naszego narodu.

Po zakończeniu II wojny światowej, w czasach Polski Rzeczypospolitej Ludowej mówienie prawdy o Katyniu było surowo zabronione i okrutnie karane. Obowiązywała wersja oficjalna, że to hitlerowcy dokonali mordu. Nawet w przeddzień obrad ?okrągłego stołu? za propagowanie prawdy o Katyniu zginął były kapelan Armii Krajowej i kustosz cmentarza na warszawskich ?Powązkach? ksiądz Stefan Niedzielak. Zabójstwa dokonali tzw. nieznani sprawcy.

W propagowaniu prawdy o Katyniu wielkie zasługi ma zmarły niedawno ksiądz Zdzisław Peszkowski, który był opiekunem rodzin katyńskich.

Jednak pomimo wyczerpujących dowodów nawet dzisiaj spadkobiercy morderców katyńskich wypierają się prawdy.

Pamięć o Katyniu musimy przekazywać młodemu pokoleniu, bo propagujący tzw. ?polityczną poprawność? chcą zafałszować historię i umniejszyć rolę Polaków w walce z hitlerowskim i sowieckim totalitaryzmem. Coraz częściej słyszymy o polskich obozach koncentracyjnych, tak jakby Polacy te obozy tworzyli na ziemiach polskich, a w obawie przed pogorszeniem stosunków z Rosją przemilczane zostają zbrodnie stalinowskie na ludności polskiej.

Pomordowani w Katyniu powinni być dla nas wzorem prawdziwej polskiej inteligencji dla której patriotyzm nie jest użytecznym sloganem, lecz treścią życia.

Dziś dla nas wielkim zadaniem i wyzwaniem jest kultywowanie pamięci o tej zbrodni, dokonanej na elicie polskiego narodu i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości, jakie reprezentowała przedwojenna polska inteligencja, w duchu miłości do Bogu i Ojczyzny, w duchu ofiarnej pracy, rozwijania swoich talentów w służbie dla Polski.

Abyśmy potrafili sprostać temu zadaniu, bronić naszych narodowych interesów w Europie i świecie, a także zaszczepić tam wiarę w Boga i krzewić nasze tradycyjne wartości.

Niech Bóg, Honor, Ojczyzna będą najwyższym drogowskazem życia.