WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Żołnierze wyklęci -wystąpienie w Bąkowej Górze

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego w Bąkowej Górze gm. Ręczno w dniu 09.05.2009 r.

Panie Ministrze!
Panowie oficerowie i żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Armii Krajowej i innych organizacji wojskowych!
Szanowni przedstawiciele władz samorządowych z Panią Prezydent, Starostą i Wójtem naczele !
Szanowni Państwo!

Zebraliśmy się dziś w tym miejscu, w Bąkowej Górze, z potrzeby serca, aby uczcić pamięć i oddać hołd 12 żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego w 63 rocznicę ich męczeńskiej śmierci z rąk oprawców Urzędu Bezpieczeństwa.

Składam wyrazy głębokiego współczucia ich rodzinom, a także ich towarzyszom broni z konspiracyjnej organizacji wojskowej, którzy byli nękani przez władzę ludową, niejednokrotnie stracili zdrowie, a nawet dziś w wolnej Polsce mają stwarzane różnorakie przeszkody w staraniach o należyte uhonorowanie poległych oficerów i żołnierzy tej formacji, w szczególności o uhonorowanie dowódcy kapitana Stanisława Sojczyńskiego ?Warszyca?.

Spoczywający na tutejszym cmentarzu ?żołnierze wyklęci? walczyli o to, aby polski naród, który poniósł ogromne ofiary w wojnie z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą, miał prawo do swobodnego wypowiedzenia się w wolnych, demokratycznych wyborach i sam decydował o swoim ustroju.

Ponieśli śmierć męczęńską, bo nie pogodzili się z utratą suwerenności Polski i narzuceniem przez Sowietów komunistycznego reżimu.

Ich walka o wolną Polskę nie mogła wtedy zakończyć się powodzeniem, szczególnie po układach w Jałcie, ale była ziarnem zasianym w świadomości Polaków.

To nie był przypadek, że przez cały okres PRL-u nie wolno było wspominać o bohaterstwie i męczeństwie tych ludzi, których dziś wspominamy i czcimy.

Nie wolno było wspominać, bo sprawa niepodległości naszej Ojczyzny, o którą walczyli, była bliska sercu Polaków, a niebezpieczna dla reżimu komunistycznego.

Dziś widzimy, że po wielu latach zasiane ziarno wydało plon.

Dzięki postaci ?Prymasa Tysiąclecia? kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz największego z Polaków, Ojca Świętego Jana Pawła II, dzięki fenomenowi ?Solidarności?, która zjednoczyła nasz naród, a także dzięki pracy innych organizacji wolnościowych Polacy wybili się na niepodległość.

Teraz w suwerennej Polsce, możemy uhonorować bohaterów walk o wyzwolenie naszej Ojczyzny.

Bohaterowie tej ziemi, żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Stanisława Sojczyńskiego ?Warszyca? zasługują na publiczną pamięć, aby ich patriotyczna i bohaterska postawa była dla nas przykładem, szczególnie dla młodego pokolenia.

Wyrażam szczególne podziękowanie dla młodzieży szkolnej, waszym rodzicom i nauczycielom za kultywowanie pamięci o tych, którzy oddali swoje młode życie za naszą Ojczyznę.

Dziś nie musimy walczyć zbrojnie o wolną Polskę, ale suwerenność nie jest darowana raz na zawsze, musimy się o nią stale troszczyć, aby ją utrzymać. To jest wielkie zadanie także dla współczesnych polityków.

Należy pamiętać, że w obecnych czasach mamy też inny rodzaj zagrożenia, który prowadzi do utraty patriotyzmu, do utraty polskiego katolickiego ducha, w imię fałszywie pojętej nowoczesności.

Zagrożenie to płynie od wpływowych grup narzucających tzw. ?poprawność? we wszystkich sferach życia, wspieranych przez środki masowego przekazu, które wyśmiewają tradycje, patriotyzm, wiarę w Boga promując w zamian antywartości prowadzące do destrukcji, zepsucia obyczajów, agresji, konsumpcjonizmu, lenistwa, roszczeniowego podejścia do życia bez poczucia odpowiedzialności.

Wspominając dziś żołnierzy, którzy tu spoczywają, musimy pamiętać o ich przesłaniu, o wyznawanych przez nich wartościach i do nas należy krzewienie tych wartości szczególnie wśród młodego pokolenia.

Niech Bóg, Honor, Ojczyzna ? te wartości ? o które walczyli i za które złożyli ofiarę najwyższą, ofiarę życia ? będą dla nas wszystkich drogowskazem postępowania.

Dziękuję.