WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Kodeks Spółek Handlowych

Pytanie senatora Wiesława Dobkowskiego do sprawozdawcy Komisji w dniu 18.12.2008 r.

Ustawa przewiduje wydawanie zaświadczeń uprawniających do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na 14 dni przed tym zgromadzeniem.

Z jednej strony przepis ten zwiększa płynność zbywania akcji, powoduje, że mniej akcji będzie wyłączona z obrotów.

Ale z drugiej strony istnieje poważna obawa, że w ciągu 14 dni jakie upłyną od otrzymania zaświadczenia uprawniającego do uczestnictwa w WZA spora część uprawnionych nie będzie już akcjonariuszami i może podejmować decyzję niekorzystną dla spółki, a nawet działać na szkodę spółki, bo takie działanie będzie w ich osobistym interesie.

Czy przepis ten wynika wprost z dyrektywy Unii Europejskiej i nie można go skorygować, aby nie stwarzał takiego zagrożenia ?

Pytanie do przedstawiciela Rządu RP w dn. 18.12.2008.

Ustawa ta przewiduje wydawanie zaświadczeń uprawniających do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na szesnaście dni przed tym zgromadzeniem. Z jednej strony przepis ten zwiększa płynność zbywania akcji, powoduje że mniej akcji będzie wyłączonych z obrotu, ale z drugiej strony instnieje poważna obawa, że w ciągu szesnastu dni, jakie upłynąod otrzymania zaświadczenia uprawniającego do uczestnictwa w WZA, spora część uprawnionych nie będzie już akcjonariuszami dlatego, że oni w tym czasie mogą już zbyć akcje i mogą podejmować decyzje niekorzystne dla spółki, a nawet na szkodę spółki.
Właśnie takie działanie może być w interesie tych którzy akurat zbyli akcje.
I teraz pytanie: czy przepis ten wynika wprost z dyrektywy Unii Europejskiej i czy można go skorygować w ten sposób, aby nie stwarzał takiego zagrożenia?

Opowiedzi przedstawicieli Rządu RP:
Stenogram z 24 posiedzenia Senatu RP w dniu 18.12.2008r www.senat.pl