WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Komercjalizacja Poczty Polskiej

Pytanie do przedstawiciela Rządu RP w dniu 23.07.2008 r. dotyczące ustawy o komercjalizacji "Poczty Polskiej".
Panie Ministrze!
Ja chciałbym zapytać, jaka jest relacja między tą ustawą o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" a ustawą o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie której skomercjalizowano do tej pory wiele dużych przedsiębiorstw państwowych. Czy w sprawie Poczty Polskiej musi być przyjęta specustawa? Czy nie wystarcza tamta ustawa, która już się częściowo sprawdziła?

Odpowiedź przedstawiciela Rządu RP: stenogram z 16 posiedzenia Senatu RP w dniu 23.07.2008r. www.senatu.pl