WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Rocznica zbrodni katyńskiej w Łękawie w 2011 r.

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego w Łękawie w dniu 03 kwietnia 2011r. odczytane przez Panią Małgorzatę Golik-Zielińską w 71 rocznicę zbrodni katyńskiej.


Czcigodni księża !

Drodzy członkowie Rodzin Katyńskich !

Przedstawiciele władz samorządowych z Panem wójtem Kamilem Ładziakiem na czele!

Szanowni Państwo !


W dniu dzisiejszym nie mogę wziąć udziału w uroczystościach w Łękawie, poświęconych męczennikom katyńskim w 71 rocznicę tej zbrodni, ale łączę się w modlitwie za nich.
Jednocześnie wspominamy i modlimy się za ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia ubiegłego roku, w której śmierć poniosła polska elita udająca się na groby w Katyniu w 70 rocznicę zbrodni. Czekając wraz z 500 osobową grupą pielgrzymów w lesie katyńskim na przybycie delegacji z parą prezydencką na czele dowiedziałem się, że 96 osób nie przybędzie na tę uroczystość, ponieważ stracili życie w katastrofie samolotu, którym mieli wylądować w Smoleńsku.


Pozwólcie, że dzisiaj w 71 rocznicę obchodów w Łękawie poświęconych ofiarom zbrodni katyńskiej przypomnę tamte tragiczne wydarzenia.


Wkrótce po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski we wrześniu 1939 r. ponad 20 tysięcy polskich oficerów zostało wywiezionych do obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i innych miejsc kaźni, a na wiosnę 1940 r. zostali oni pomordowani z rozkazu stalinowskiego reżimu komunistycznego.


Tak okrutny los spotkał ich tylko dlatego, że stanowili kwiat polskiej inteligencji i byli zdolni do pokierowania walką o niepodległość, a po jej odzyskaniu do odbudowy i wszechstronnego rozwoju naszej Ojczyzny.
Była to jednocześnie zemsta na ludziach, którzy walnie przyczynili się do wielkiego zwycięstwa polskiego oręża nad bolszewikami w 1920 r., kiedy to Polska zatrzymała nawałę bolszewicką na Europę, zwycięstwa nazwanego ?Cudem nad Wisłą?, a także 18 bitwą w dziejach świata, która zmieniła bieg historii.


Ofiarami tej zbrodni byli oficerowie wojska, policji, straży granicznej w służbie czynnej, a także oficerowie rezerwy, którymi byli profesorowie akademiccy, nauczyciele, księża, lekarze, prawnicy, bankowcy, artyści, a więc najbardziej żywotne siły naszego narodu.


Po zakończeniu II wojny światowej, w czasach Polski Rzeczypospolitej Ludowej mówienie prawdy o Katyniu było surowo zabronione i okrutnie karane. Obowiązywała wersja oficjalna, że to hitlerowcy dokonali mordu. Nawet w przeddzień obrad ?okrągłego stołu? za propagowanie prawdy o Katyniu zginął były kapelan Armii Krajowej i kustosz cmentarza na warszawskich ?Powązkach? ksiądz Stefan Niedzielak. Zabójstwa dokonali tzw. nieznani sprawcy.


W propagowaniu prawdy o Katyniu wielkie zasługi ma zmarły 4 lata temu ksiądz Zdzisław Peszkowski, który był opiekunem rodzin katyńskich.


Jednak pomimo wyczerpujących dowodów nawet dzisiaj spadkobiercy morderców katyńskich wypierają się prawdy.


Niewyjaśnione są przyczyny katastrofy smoleńskiej, w której zginęła kolejna polska elita udająca się do Katynia. Śmierć tej elity spowodowała, że świat dowiedział się o zbrodni na kwiecie polskiej inteligencji z rąk stalinowskich oprawców.


Pamięć o Katyniu musimy przekazywać młodemu pokoleniu, bo propagujący tzw. ?polityczną poprawność? chcą zafałszować historię i umniejszyć rolę Polaków w walce z hitlerowskim i sowieckim totalitaryzmem. Coraz częściej słyszymy o polskich obozach koncentracyjnych, tak jakby Polacy te obozy tworzyli na ziemiach polskich, a w obawie przed pogorszeniem stosunków z Rosją przemilczane zostają zbrodnie stalinowskie na ludności polskiej.
Pomordowani w Katyniu powinni być dla nas wzorem prawdziwej polskiej inteligencji, dla której patriotyzm nie jest użytecznym sloganem, lecz treścią życia.


Dziś dla nas wielkim zadaniem i wyzwaniem jest kultywowanie pamięci o tej zbrodni, dokonanej na elicie polskiego narodu i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości, jakie reprezentowała przedwojenna polska inteligencja, w duchu miłości do Bogu i Ojczyzny, w duchu ofiarnej pracy, rozwijania swoich talentów w służbie dla Polski.


Abyśmy potrafili sprostać temu zadaniu, bronić naszych narodowych interesów w Europie i świecie, a także zaszczepić tam wiarę w Boga i krzewić nasze tradycyjne wartości.
Dzisiejsza uroczystość wbudowania ziemi z grobów katyńskich, przesiąkniętej krwią polskich męczenników wpisuje się w kultywowanie na łękawskiej ziemi pamięci o Golgocie Wschodu i kultywowanie tych wszystkich wartości, za które ofiary zbrodni katyńskiej oddały życie.
Niech Bóg, Honor, Ojczyzna będą najwyższym drogowskazem życia dla nas i następnych pokoleń.


Senator Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Dobkowski