WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Polskie Koleje Państwowe - nowelizacja ustawy

Pytanie senatora Wiesława Dobkowskiego w dniu 14.05.2008 r. do przedstawiciela Rządu RP dotyczące ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
Panie Ministrze, czy taki model, jaki proponuje ta ustawa, został wprowadzony w innych krajach, czy to jest tylko polski eksperyment? Jeśli został wprowadzony, to z jakim skutkiem? Pytanie drugie: Jak wyglądają przewozy regionalne w innych krajach, tam, gdzie kolej funkcjonuje o wiele lepiej, po prostu dobrze? Czy istnieje taki model? Jeżeli istnieje, to czy są tam doświadczenia z takim właścicielem, jak to się tutaj proponuje. Chodzi o to, żeby samorządy wojewódzkie miały udziały w jednej spółce. A więc proszę mi wyjaśnić różnicę w interpretacji tego, co pan powiedział, i tego, co ja przytoczyłem. I trzecie pytanie: Wspomniał pan, że obecnie wpływy Przewozów Regionalnych się bilansują ? mowa o biletach i dofinansowaniu samorządów. Jaka to jest proporcja? Jaki jest stosunek? Ile jest z biletów, a ile z samorządów? Dziękuję bardzo.

Odpowiedź przedstawiciela Rządu RP: stenogram z 12 posiedzenia Senatu RP w dniu 14.05.2008 r. www.senat.pl