WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Pytania do Rzecznika Praw Obywateskich

Pytanie senatora Wiesława Dobkowskiego w dniu 05.06.2008 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

Panie Ministrze, jako Rzecznik Praw Obywatelskich stoi pan na straży, jak pan powiedział, wolności, prawdy i sprawiedliwości. Mam w związku dwa pytania: Co pan minister myśli
o sprawie wydania książki historyków IPN, panów Cenckiewicza i Gontarczyka, na temat byłego prezydenta Lecha Wałęsy? Wobec tej niewydanej jeszcze książki stosowana jest swoista nagonka przez niektóre media i tak zwane autorytety, które w imię obrony fałszywie pojętego symbolu wolności chcą ograniczyć dostęp Polaków do prawdy historycznej. Ta książka została skrytykowana jeszcze przed wydaniem, a teraz stosuje się taką "nagonkę", żeby tej książki nie wydać. Jak to się ma do podobnych spraw, które miały miejsce w Niemczech, czy w Czechach?

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

Wolność słowa, ale i odpowiedzialność za słowo to podstawowe gwarancje ustroju demokratycznego i państwa prawa. W zeszłym roku, lipcu czy w sierpniu ? to chyba jest w moim raporcie ? mieliśmy na ten temat wielką konferencję, która dotyczyła właśnie wolności słowa
i odpowiedzialności za słowo. Ja pozwolę sobie zauważyć, że w pytaniu pana senatora była od razu zawarta odpowiedź. Mianowicie, nie może być tak, żeby można było krytykować książkę przed jej przeczytaniem i zakazywać jej publikacji. Autorzy będą ponosić odpowiedzialność za prawdziwość czy nieprawdziwość swojej książki, ale dopiero po jej publikacji. Przed chwilą o to samo pytali mnie przedstawiciele jakichś mediów, ja odmówiłem zajęcia stanowiska w obecnej fazie. Obecna postawa wielu środowisk jest przykrym przykładem niezrozumienia, czym jest wolność słowa. Wolność słowa oznacza możliwość mówienia rzeczy, które niekoniecznie chcemy usłyszeć i które niekoniecznie są przyjemne. Gdyby była ograniczona tylko do wolności mówienia komplementów, pochwał i tego, co chcemy usłyszeć, nie mielibyśmy o czym mówić. Ja osobiście nie zajmuję żadnego stanowiska wobec tej sprawy dopóki tej książki nie zobaczę. I wtedy, jeśli do mnie się zwróci jedna czy druga strona, będę w tej sprawie występował w związku
z obowiązkiem, który na mnie spoczywa z mocy art. 208 konstytucji.

Następne pytanie Wiesława Dobkowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Panie Ministrze!
Jakie pan ma możliwości, żeby z własnej inicjatywy chronić dobre imię na przykład pana prezydenta, polityków prawicy, w szczególności chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, osób duchownych, chronić ich przed fałszywymi oskarżeniami, pomówieniami, próbami ośmieszenia przez niektóre media oraz nieodpowiedzialnych polityków, takich jak pan poseł Palikot czy też były premier Kazimierz Marcinkiewicz?
I druga sprawa. Chciałbym dołączyć Się do wypowiedzi pana senatora Korfantego w sprawie mieszkań zakładowych. Ja w Bełchatowie mam trochę inną sytuację, bo mieszkania zakładowe są już przekazane miastu, są własnością spółek komunalnych. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie dotyczy tych mieszkań i nie można ich wykupić na własność na tej zasadzie, za symboliczną kwotę. Dziękuję.

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego

Jeśli chodzi o te mieszkania, to panowie senatorowie pozwolą , że także odpowiemy na piśmie na adresy jednego i drugiego pana senatora. Jeśli chodzi o ochronę dobrego imienia pana prezydenta, to były przypadki, w których dopuszczano się, według mojej wstępnej opinii, przestępstwa zniewagi głowy państwa. Kiedy prokuratura umarzała takie postępowanie w sposób, którego ja nie mogłem zrozumieć, robiłem to, co do mnie należy, mianowicie zwracałem się o przesłanie mi postanowienia w tym przedmiocie, abym mógł sprawdzić, na jakiej podstawie to zrobiono, jakimi drogami szło rozumowanie tego prokuratora. Wydaje mi się bowiem, że znam tę dziedzinę prawa i rozumiem ją, więc sprawdzam to. Jeśli okaże się, że było to umorzenie niesłuszne, to będę występował do organów nadrzędnych wobec prokuratora.

Odpowiedź na piśmie RPO Janusza Kochanowskiego z dnia 22.06.2008r
cześć 1, część 2, część 3, część 4