WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Referendum - służba zdrowia

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego w dniu 28.10. 2008 r. w sprawie ogólnokrajowego referendum dotyczącego kierunku reformy służby zdrowia

Panie Marszałku !
Wysoki Senacie !
W związku z przekazanym przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Wysokiej Izby projektem postanowienia o zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia uważam, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej powinien wyrazić zgodę
na jego przeprowadzenie.
Od odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1989 do tej pory podejmowano próby reformowania służby zdrowia, ale były one, jak widzimy, nieskuteczne. Obecny Rząd proponuje uchwalenie tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, które prowadzą do komercjalizacji, a w kolejnym etapie do prywatyzacji tej tak newralgicznej dziedziny.
Służba zdrowia jest dziedziną priorytetową, która dotyczy wszystkich obywateli, wszyscy powinni mieć równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.
Jest to sprawa systemowa i ustrojowa, bo należy rozstrzygnąć, czy władza państwowa w Polsce ma ponosić odpowiedzialność za takie dziedziny jak służba zdrowia, czy taż ma wyzbyć się własnej odpowiedzialności na rzecz samorządów lub niewidzialnej ręki rynku. Przy tej okazji chcę zwrócić uwagę Wysokiej Izby na to, że wyzbywanie się przez obecny rząd i wspierającą go większość parlamentarną odpowiedzialności za sprawy trudne i przekazywanie jej samorządom jest ogólnym trendem, który prowadzi do tego, że władze państwowe będą zajmowały się tylko sobą, wojskiem i policją.
Sprawy kierunków zmian dotyczących organizacji służby zdrowia nie powinniśmy rozstrzygać
w parlamencie, lecz należy o to zapytać obywateli Rzeczypospolitej, bo do tej pory nikt tego jeszcze nie uczynił. W kampanii wyborczej partie tworzące obecnie koalicję rządową nie przedstawiły programu komercjalizacji służby zdrowia, który w tej chwili jest procedowany
w parlamencie, a jeżeli nawet wyborcy mogli spodziewać się takiego kierunku działań po Platformie Obywatelskiej, która uważa, że "receptą" na problemy gospodarcze jest prywatyzacja wszystkiego, co możliwe, to na pewno nie spodziewali się tego po Polskim Stronnictwie Ludowym. Tak więc nie można powiedzieć, że Platforma Obywatelska, która w ostatnich wyborach zdobyła 41% głosów otrzymała zgodę na reformy, których w kampanii wyborczej nie przedstawiała. Jednak pomimo braku tej zgody uchwalono w Sejmie tak zwany pakiet ustaw zdrowotnych, który będziemy jutro procedować w Senacie, a który przewiduje komercjalizację zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali, bez żadnych zabezpieczeń przed nieograniczoną prywatyzacją. Jeżeli nawet obecny rząd nie chce masowo prywatyzować służby zdrowia, to ustawa ta daje prawo do takiej prywatyzacji bez żadnych ograniczeń samorządom i następcom. W tak ważnej sprawie najpierw powinno być rozstrzygnięcie, czy obywatele godzą się na taki kierunek reform w służbie zdrowia, który obecny rząd za pośrednictwem projektu poselskiego nam serwuje. Myślę, że dlatego ustaw tych nie zgłosił rząd Rzeczypospolitej Polskiej, lecz zostały one zgłoszone jako projekt poselski z inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej, żeby ominąć konsultację społeczną. Uważam, że konsultacja z organizacjami społecznymi na temat szczegółowych rozwiązań powinna być przeprowadzona dopiero po rozstrzygnięciu kierunku reformy służby zdrowia przez ogół obywateli. O ich woli nie można wnioskować na podstawie wyników sondaży, lecz trzeba to zrobić w ramach demokracji bezpośredniej. Dlatego zasadne jest, aby Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraził zgodę na ogólnokrajowe referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia, w którym Polacy odpowiedzą na pytanie: "czy wyrażają zgodę na komercjalizację placówek służby zdrowia, która umożliwi prywatyzację szpitali ?"
Pytanie jest bardzo precyzyjne i jasne. Mówi o komercjalizacji, która umożliwi prywatyzację. Podkreślam słowo "umożliwi", bo ono wyjaśnia związek pomiędzy komercjalizacją
a prywatyzacją. I proszę nie kombinować i nie twierdzić, że obywatele mogą nie zrozumieć pytania. Służba zdrowia jest delikatną materią, bo chodzi o zdrowie i życie Polaków. Nie można działać pochopnie, dokonywać eksperymentów bez przemyślenia. Trzeba działać z namysłem, wspólnie zastanowić się, jak zorganizować tę dziedzinę w naszym kraju. Referendum pozwoli
na przeprowadzenie merytorycznej debaty, która go poprzedzi i każdy obywatel Rzeczypospolitej będzie mógł wyrobić sobie zdanie i świadomie podjąć decyzję w tej arcyważnej sprawie. Reformując organizację służby zdrowia, należy wybrać najlepszy wariant, akceptowany przez większość obywateli. Najgorszym wariantem byłaby reforma uchwalona przez parlament, która nie cieszyłaby się akceptacją większości społeczeństwa. W tej sprawie nie powinno być podziału na rządzącą koalicję i opozycję. Dlatego apeluję do wszystkich państwa senatorów, zarówno
z klubu "Prawo i Sprawiedliwość", jak też z Platformy Obywatelskiej, a także do senatorów niezależnych. Myślę, że do klubu "Prawo i Sprawiedliwość" nie muszę apelować, bo jest oczywiste, że zagłosuje za referendum, ale apeluję głównie do senatorów Platformy Obywatelskiej o głosowanie za wyrażeniem zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, zgodnie z projektem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.