WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Ustawy zdrowotne

Pytanie senatora Wiesława Dobkowskiego do sprawozdawców komisji w dniu 29.10.2008 r. dotyczące tzw. ustaw zdrowotnych.

Od czasu wejścia w życie Kodeksu Spółek Handlowych jest możliwość, aby powstawały szpitale prywatne. Ale do tej pory jakoś te szpitale prywatne nie powstały. Jak państwo sądzą, dlaczego do tej pory rynek nie wykreował prywatnych szpitali? Jakie mechanizmy, jakie przeszkody sprawiają, że poważnym inwestorom nie opłaca się korzystać ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia ? Czy zastanawiano się nad zlikwidowaniem tych przeszkód?
Drugie pytanie: Skoro rynek nie wykreował nowych, prywatnych szpitali to jaka jest gwarancja, że szpitale przekształcone w podmioty prawa handlowego, działające na podstawie kodeksu spółek handlowych, będą na tym rynku działały właściwie i nie dojdzie do masowych upadłości? Jeszcze jedno pytanie: Dlaczego wszystkie placówki służby zdrowia muszą być obligatoryjnie skomercjalizowane i muszą działać jako spółki prawa handlowego? Przecież nawet w przemyśle nie wszystkie podmioty są spółkami handlowego, jest tam większy pluralizm. Tym bardziej w takiej dziedzinie jak służba zdrowia powinien być pluralizm polegający na tym, że działają nie tylko spółki. Dziękuję.

Pytanie do przedstawiciela Rządu RP ? Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera

Panie Ministrze, czy nie obawia się pan, że po obligatoryjnej komercjalizacji szpitali, czyli po przekształceniu ich w spółki prawa handlowego, których stuprocentowym udziałowcem będą samorządy wojewódzkie albo powiatowe, te szpitale podlegające bogatym samorządom będą funkcjonowały dobrze, będą doinwestowane, z kolei szpitale w rejonach, gdzie są biedne, będą ledwie dyszeć. Skoro państwo odpowiada za całą służbę zdrowia i się nią zajmuje, to wtedy państwo wyrównuje te szanse. No a w tej sytuacji znowu może nastąpić podział na szpitale bogate i biedne. Ja mam właśnie taką obawę, że może dojść do degradacji tych biednych szpitali i do pogłębienia biedy w zakresie służby zdrowia w tych rejonach. Dziękuję.

Odpowiedzi sprawozdawcy komisji oraz przedstawiciele Rządu RP: stenogram z 20 posiedzenia Senatu RP w dniu 29.10.2008 www.senat.pl