WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Działalność NIK

Pytanie senatora Wiesława Dobkowskiego do Minister Julii Pitery dotyczące NIK w dniu 20.10. 2009 r.

 

Senator Wiesław Dobkowski:

 

Panie Prezesie, działalność Najwyższej Izby Kontroli, która funkcjonowała pod rządami dotychczasowej ustawy, była bardzo dobrze oceniana przez Sejm, jak również przez Senat, bo jej sprawozdania były też w Senacie. Dzięki swoim działaniom Najwyższa Izba Kontroli osiągnęła w społeczeństwie dość duży autorytet. Ta instytucja jest widoczna, w ogóle czuje się jej obecność w państwie i ona dobrze się kojarzy. Czy w związku z tym pan prezes widzi taką potrzebę, żeby w ogóle nowelizować ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli? I czy zgłaszał pan taką potrzebę w Sejmie?

I może konkretne pytanie do pani minister Pitery. Powiedziała pani tu, w Senacie, że bodajże w stosunku do dwóch dyrektorów są jakieś zarzuty. Prosiłbym, żeby Senat traktować poważnie. Prosiłbym o wskazanie, o kogo chodzi.

Dziękuję.

Odpowiedź Minister Julii Pitery: stenogram z 42 posiedzenia Senatu RP w dniu 20.10.2009 r. (www.senat.pl)