WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Mieszkania komunalne powstałe z zakładowych

Pytanie senatora Wiesława Dobkowskiego skierowane do Ministra w dniu 17.12. 2009 r. dotyczące mieszkań komunalnych powstałych z mieszkań zakładowych.

 

Senator Wiesław Dobkowski:

 

Panie Ministrze, ta ustawa dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Ja mam pytanie. Bo oprócz spółdzielni mieszkaniowych jest jeszcze wiele mieszkań komunalnych, które zostały przekształcone z mieszkań zakładowych. Mieszkania zakładowe, które na przykład należały do kopalń czy innych firm, zostały przekazane gminom i są w zasobach komunalnych. I gminy takie mieszkania częściowo sprzedały. W zasadzie to różnie bywa, bo powiedzmy, że połowa czy więcej niż połowa tych mieszkań została sprzedana i to w taki sposób, że były upusty, były ulgi, czyli sprzedano je, powiedzmy, za 15% czy za 20%, zależy gdzie, a w niektórych miejscach było tak, że sprzedawano w ogóle bez ulg, czyli gdy ktoś chciał kupić, to musiał kupić za 100%. Ale część takich mieszkań została i reszta tych osób po prostu tych mieszkań nie kupuje i one są dalej w zasobach komunalnych. Jak jest na przykład blok mieszkalny, to część jest w zasobach komunalnych, a część jest już wykupiona na własność. I zależnie od tego, kto ma większość, zarządza albo wspólnota, albo spółka komunalna. Czy ministerstwo przewiduje, żeby jakoś po prostu odgórnie zachęcić te osoby, które jeszcze nie wykupiły takich mieszkań komunalnych? żeby zachęcić w ogóle lokatorów do kupowania, a władze gminy do sprzedawania po jakiejś obniżonej cenie? Bo zdarza się tak, że gminy wycofują się z tych ulg i na przykład każą wykupić za 100% wartości.

 

Odpowiedź Ministra: stenogram z 46 posiedzenia Senatu RP w dniu 17.12.2009 r. (www.senat.pl)