WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Pomnik

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego w listopadzie 2007 r. w Piotrkowie Trybunalskim pod pomnikiem "Żołnierzy Wyklętych".

Jako Senator ziemi piotrkowskiej składam hołd wszystkim żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca", tym którzy ponieśli ofiarę najwyższą tj. ofiarę życia oraz tym, którzy byli przez lata prześladowani przez reżim komunistyczny, a w sposób szczególny dziś żyjącym i obecnym na tej uroczystości.

Żołnierze "Warszyca" podjęli nierówną walkę z komunistycznym najeźdźcą o niepodległość i suwerenność najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Walczyli o to, aby Naród Polski, który poniósł ogromne ofiary w wojnie z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą miał prawo do swobodnego wypowiedzenia się w wolnych, demokratycznych wyborach i sam decydował o swoim ustroju.

Niestety ówczesny reżim komunistyczny, wprowadzony w Polsce na "bagnetach sowieckich" nie pozwolił na taką działalność i pomimo wielu sukcesów w walkach zbrojnych Konspiracyjnego Wojska Polskiego władze komunistyczne krwawo rozprawiły się z tą zbrojną patriotyczną organizacją.

Przez cały okres PRL-u nie wspominano o "żołnierzach wyklętych" z szeregów Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zakaz mówienia o ich bohaterskiej działalności łącznie z walką zbrojną nie był przypadkowy. Ideały, o które walczyli były zaraźliwe dla Narodu Polskiego, który ma głębokie poczucie własnej państwowości, a śmiertelnie niebezpieczne dla reżimu komunistycznego.

Jeśli dziś Naród Polski wybija się na niepodległość i suwerenność, to zawdzięcza to w dużej mierze czynowi "żołnierzy wyklętych". Bo ideały, o które walczyli, nie szczędząc własnej krwi i prześladowań nie poszły na marne i po wielu latach jako duży Europejski Naród możemy sami dokonywać swobodnego wyboru i decydować o przyszłości Polski.

Ale czy obecnie potrafimy w pełni świadomie i odpowiedzialnie korzystać z odzyskanych swobód obywatelskich ?

Po wielu latach braku suwerenności Polski i ciągłego "prania mózgów" nie zawsze nam, jako Narodowi to się udaje.

Musimy włożyć wiele wysiłku, aby wychować młode pokolenie w duchu patriotyzmu i wzorować się na takich wspaniałych patriotach jak żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego i ich dowódcy Pana kapitana Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca", którzy nie poddali się narzuconemu przez Sowietów reżimowi komunistycznemu i zdecydowali się na nierówną walkę, ponosząc ogromne ofiary, łącznie z ofiarą swojego życia.

Dziś na szczęście nie musimy walczyć zbrojnie o te wartości, ale musimy podjąć trud i pracę o rozwój duchowy i materialny naszej Ojczyzny, abyśmy byli z niej dumni wśród narodów Europy.

 

Warszyc - pośmiertny awans na stopień generała