WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy

Pytanie senatora Wiesława Dobkowskiego skierowane do Ministra w dniu 12.01. 2010 r. dotyczące świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy.

 

Senator Wiesław Dobkowski:

Panie Ministrze, nowelizacja ustawy przewiduje jedną nowość, to znaczy wypłaty świadczenia mieszkaniowego żołnierzom zaspokajającym swe potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie jako formę pomocy finansowej. Ja chciałbym zapytać, jaka będzie wysokość tej pomocy finansowej, czy ona jest odniesiona do średniej płacy, czy też określona w jakiś inny sposób. W jakiej będzie wysokości? A jeśli żołnierz zawodowy buduje sobie na przykład dom i weźmie pożyczkę, to czy wtedy, w takiej sytuacji kiedy on będzie budował dom i potem w tym wybudowanym domu mieszkał, też będzie otrzymywał to świadczenie?

Dziękuję.

 

Odpowiedź Ministra: stenogram z 47 posiedzenia Senatu RP w dniu 12.01.2010 r. (www. senat.pl)