WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Wykonanie zjazdów z drogi krajowej nr 12

OŚWIADCZENIE


wygłoszone w Senacie RP przez senatora Wiesława Dobkowskiego w dniu 09.06.2011 r. skierowane do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.


W związku z rozbudową drogi krajowej nr 12 pomiędzy miejscowością Wadlew a Łask w województwie łódzkim grupa mieszkańców miejscowości Zwierzyniec w gminie Drużbice, pow. Bełchatów - a w szczególności państwo Tłoczek, zamieszkali w tejże miejscowości pod nr 33 oraz pani L. Pik nr domu 34 - zgłasza problem zapewnienia zjazdów z tej drogi na nieruchomości gruntowe o przezna-czeniu rolniczym. Wykonawca robót drogowych odmówił wykonania tych zjazdów.


Państwo Tłoczek do tej pory posiadali zjazd na uprawioną nieruchomość gruntową oraz łąkę, leżące po przeciwnej stronie drogi, naprzeciw ich zabudowań mieszkal-nych i gospodarskich. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg i Krajowych i Autostrad -Oddział w Łodzi odmawia odtworzenia zjazdów, tłumacząc, iż mają oni dojazd na tę nieruchomość od strony południowej, to jest polną, nieutwardzoną drogą. Problem polega na tym, że aby się dostać na tę polną drogę, należy pokonać odległość około 2,5 km rozbudowywaną obecnie drogą krajową nr 12, a następnie jakieś 2 km drogą nieutwardzoną, prowadzącą na uprawiane pola i łąki. Państwo Tłoczek codziennie prowadzą bydło ze swoich zabudowań na te nieruchomości gruntowe, a także wjeżdżają różnymi maszynami rolniczymi.


Kierownik Projektu w GDDKiA - Oddział Łódź, Pan Marek Torzyński, tłumaczy brak zgody na te zjazdy - pismo z dnia 21kwietnia 2011 r., skierowane do wójta gminy Drużbice ? zagrożeniem bezpieczeństwa i płynności ruchu, powołując się na § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.


Wobec powyższego pytam: czy ruch maszyn rolniczych państwa Tłoczek przez znaczną część wsi ? przez mniej więcej 2,5 km - po drodze nr 12 w celu dostania się do pola leżącego naprzeciwko ich posesji oraz przeprowadzanie krów poboczem drogi krajowej nr 12 nie będą powodowały zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu i nie będą naruszały znacząco płynności ruchu pojazdów ?


Nadmieniam tu, że kilkaset metrów dalej, przy tej samej przebudowywanej drodze nr 12, wykonywane są zjazdy prowadzące do podobnych nieruchomości rolnych, i to nawet w tych miejscach, w których do tej pory takich zjazdów nie było. Świadczy to o tym, że wymienione rozporządzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej nie jest przeszkodą do wykonania zjazdów, a argumenty pana Marka Torzewskiego są bezpodstawne. Budowa infrastruktury drogowej powinna wszakże służyć zarówno kierowcom, jak i mieszkańcom miejscowości, przez które drogi te przebiegają.


W przypadku Pani L. Pik i innych mieszkańców Zwierzyńca sytuacja jest podobna do przedstawionej.
Rozbudowa drogi krajowej nr 12 jest w trakcie realizacji i nie jest jeszcze za późno na podjęcie stosownych działań i wykonanie odpowiednich zjazdów. Dlatego proszę o pilne zbadanie tej sprawy i poinformowanie mnie w ustawowym terminie 14 dni o podjętych działaniach, tak by pomóc ludziom mającym uzasadnione racje i argumenty za budową niezbędnych zjazdów podobnych do zjazdów wykonywanych w innych miejscach drogi krajowej nr 12. Dziękuję

 

Odpowiedź