WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Rocznica Powstania Styczniowego

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego w Kurnosie pow. Bełchatów w 145 rocznicę Powstania Styczniowego (styczeń 2008 r.).

Dzisiejsza uroczystość jest końcowym etapem obchodów 145 rocznicy zrywu niepodległościowego, jakim było Powstanie Styczniowe. Jest hołdem składanym tym polskim patriotom, którzy w liczbie 6 tysięcy rozpoczęli nierówną walkę z rosyjskim zaborcą, który skierował 100 tysięczną regularną armię przeciwko powstańcom. Jest hołdem dla 200 tysięcy partyzantów, którzy wzięli udział w walce zbrojnej po stronie powstańców przeciwko 400 tysięcznej armii (w tym samym czasie walczyło ok. 30 tysięcy powstańców, a łącznie w powstaniu wzięło udział 200 tysięcy). Składamy hołd 30 tysiącom powstańców poległych w walce, 800 osobom straconym po powstaniu, 38 tysiącom pognanych na Syberię, 10 tysiącom tych, którzy uciekli na emigrację przed prześladowaniami, 4 tysiącom szlachty, którym skonfiskowano majątki.

Jest hołdem dla dyktatora powstania generała Romualda Traugutta, świetnego dowódcy, głębokiego patrioty i żarliwego katolika, który próbował przekształcić powstanie z charakteru partyzanckiego w powstanie ludowe zorganizowane w regularną armię jako pospolite ruszenie. Jest hołdem dla innych dowódców, takich jak gen. Józef Hałke-Bosak, który będąc dowódcą Korpusu Krakowskiego realizował z przekonaniem program Romualda Traugutta, m.in. uwłaszczenie chłopów, jak na Litwie Zygmunt Sierakowski, a na Białorusi oddziały powstańcze pod wodzą Konstantego Kalinowskiego. Dużą rolę odegrali duchowni, tacy jak ksiądz Stanisław Brzózka.

Bohaterką powstania była Świątobliwa Wanda Malczewska, która w majątku u swojego brata pod Radomiem zorganizowała szpital dla rannych powstańców.

Jest hołdem również dla tych powstańców, którzy na tych terenach walczyli zbrojnie i dla tutejszych mieszkańców, którzy ich czynnie wspierali.

W czasie powstania Rząd Narodowy uwłaszczał chłopów, aby zachęcić ich do wstępowania w szeregi powstańców. Tą inicjatywę przejęły władze carskie. Car specjalnym ukazem uwłaszczył chłopów, co było głównym powodem upadku powstania, bo nie udało się przekształcić charakteru partyzanckiego w powstanie ludowe. Pod względem wojskowym powstanie upadło, ale odegrało dużą rolę w dziejach naszej Ojczyzny. Ofiary poniesione przez powstańców styczniowych nie poszły na marne. Dzięki powstaniu chłopi zostali uwłaszczeni. Na legendzie powstania wyrósł ruch piłsudczykowski. Późniejszy Marszałek Polski Józef Piłsudski analizował przyczyny jego upadku i przygotowywał nową strategię walki z zaborcami. Powstanie było ziarnem, które po 50 latach wydało plon w postaci odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Młodsi uczestnicy powstania doczekali wolnej Polski i byli w niej otoczeni wielką czcią i wdzięcznością.

Jeśli dziś mamy wolną, suwerenną Polskę to zawdzięczamy ją w dużej mierze bohaterom powstania styczniowego. Duch walki z bolszewickim najeźdźcą w 1920 r., a także z najeźdźcą hitlerowskim w 1939 r., jego okupacją oraz późniejszą okupacją sowiecką, fenomen polskiego harcerstwa, Armii Krajowej, fenomen Ojca Świętego Jana Pawła II i jego dzieła, jakim była Solidarność też wyrastały z legendy i wielkiego patriotyzmu powstańców styczniowych. Dziś musimy pielęgnować pamięć o tamtych bohaterach. Gratuluję organizatorom tych uroczystości, że w ten sposób wzbudzają podziw i cześć dla narodowych bohaterów, a tym samym dla najwyższych wartości, jakie wyznawali.

W dzisiejszych czasach nie musimy bić się o niepodległość. Ale mamy inne zagrożenia, które płyną ze świata w dobie cywilizacji i powszechnym środkom masowej komunikacji. Z Zachodu przenika do nas ateizm i neopogaństwo. Musimy sprostać tym zagrożeniom. Jest to dla nas wyzwanie i zadanie, aby Europę doprowadzić do ponownej chrystianizacji. Aby wartości "Bóg, Honor, Ojczyzna" były dla nas najwyższym drogowskazem życia.

Parzno - Powstanie Styczniowe