WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Wystąpienie w sprawie limitu dwutlenku węgla

Oświadczenie złożone przez senatora Wiesława Dobkowskiego w dn. 07.02.2008 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Przygotowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sposób rażący dyskryminuje sektor energetyki zawodowej. Projekt zakłada drastyczne obniżenie emisji dwutlenku węgla przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, pozostałe zaś sektory mają otrzymać znaczny wzrost limitów emisji tego gazu.

W przypadku elektrowni zawodowych zakłada się zmniejszenie limitu o 23% w stosunku do poziomu emisji rzeczywistej z roku 2006, a dla elektrociepłowni zawodowych obniżka ta wynosi 21%. Sektor energetyki zawodowej jako jedyny ma otrzymać limity na poziomie niższym niż wynosiła rzeczywista emisja w roku 2006.

Dla porównania podam, że projekt przewiduje dla sektora materiałów drewnopochodnych wzrost limitów aż o 172%, dla przemysłu ceramicznego wzrost o 68%, dla hutnictwa żelaza i stali wzrost o 65%, przemysł papierniczy ma otrzymać wzrost limitów o 47%, szklarski o 43%, chemiczny o 42%, wapienniczy o 31%, cementowy o 30%, rafineryjny o 27%. Limity emisji dwutlenku węgla mają zostać zwiększone także w przypadku ciepłowni zawodowych, przemysłu koksowniczego i cukrowniczego. Wzrost limitu o 26% przewiduje się dla elektrociepłowni przemysłowych, które emitują więcej zanieczyszczeń SOx niż zawodowe. Tak drastyczna dyskryminacja elektrociepłowni i elektrowni zawodowych jest niczym nieuzasadniona i jest działaniem bardzo niebezpiecznym w kontekście pojawiającego się deficytu na krajowe moce wytwórcze. Jest duże ryzyko, że deficyt mocy wystąpi już w 2010 r. Polsce grozi powrót do czasowych wyłączeń prądu i dwudziestego stopnia zasilania. Nastąpi także wzrost cen energii elektrycznej o około 70% w 2012 r., bowiem zarówno ograniczenie nowoczesnych technologii, jak i konieczność zakupu limitu tego gazu spowoduje znaczny wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Grozi to dużym spadkiem wartości firm energetycznych. Spadek wartości całego sektora energetycznego wyniesie około 16 miliardów zł przy cenie 25 euro/t uprawnień do emisji i około 32 miliardów zł przy cenie 50 euro/t. Polska energetyka może stać się najdroższą w Europie.

Zwracam uwagę, że sektor energetyki zawodowej jest w ogromnej większości własnością kapitału polskiego, w tym przede wszystkim własnością Skarbu Państwa. Przygotowany projekt jest więc tym bardziej nieuzasadniony i niezrozumiały, bo polski kapitał nie może być deprecjonowany.

W sektorze energetyki zawodowej elektrownią najbardziej dyskryminowaną jest BOT Elektrownia Bełchatów SA, która produkuje najtańszą w kraju energię elektryczną w ilości 28,5 TWh, co pokrywa 20% zapotrzebowania krajowego. Projekt rozporządzenia przewiduje zmniejszenie limitu dla tej elektrowni z 30 do 20 milionów t dwutlenku węgla w ciągu pięciu lat. Przydział limitu tego gazu dla BOT Elektrowni Bełchatów SA po przyjęciu przez Radę Ministrów przedstawionego projektu będzie o około 16% niższy od średniej w sektorze. Oznacza to zmniejszenie produkcji energii z 28,5 TWh do 19,6 TWh, czyli o ponad 30%. Oprócz katastrofalnych skutków dla krajowej energetyki spowoduje to drastyczne zmniejszenie przychodów w BOT Elektrowni Bełchatów SA i w BOT KWB Bełchatów SA, masowe zwolnienia pracowników, a także wstrzymanie budowy nowego bloku o mocy 858 MW, wstrzymanie modernizacji dziesięciu bloków o mocy po 370 MW i wstrzymanie budowy nowej odkrywki węgla brunatnego w polu "Szczerców", które są bardzo zaawansowane.

W Polsce najwięcej źródeł energii elektrycznej znajduje się na południu kraju, a największy wzrost zużycia jest na północy. Elektrownia Bełchatów jest jednym z najbliższych źródeł tej energii dla odbiorców z północnej części Polski, co wiąże się z mniejszymi kosztami przesyłu. Z tych względów projekt rozporządzenia Rady Ministrów drastycznie ograniczający limit dwutlenku węgla dla tej elektrowni jest jeszcze bardziej nielogiczny i nieuzasadniony.

Zwracam się do rządu RP o jednakowe traktowanie wszystkich sektorów gospodarki i zwiększenie limitów emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla BOT Elektrowni Bełchatów SA oraz całego sektora energetyki zawodowej tak, by umożliwić realizację założonych celów rozwojowych i zachowanie dotychczasowych miejsc pracy.

Wiesław Dobkowski
senator RP

Odpowiedź Ministra dotycząca limitu na emisję dwutlenku węgla