WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Pismo do Premiera dotyczące pielęgniarek

zwróciły się do mnie Panie Pielęgniarki z Grupowej Praktyki Pielęgniarskiej PROMED s.c. z Bełchatowa, które przedstawiły problem likwidacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 marca 2010 r. pielęgniarskiej opieki domowej wraz|
z jednoczesnym ? wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ? praktycznym zakazem zatrudniania pielęgniarek na etatach pielęgniarskich w domach pomocy społecznej.

W związku z powyższym chciałbym od Pana Premiera uzyskać informację, jakie jest stanowisko Rządu w kwestii docelowego ? optymalnego zdaniem Rządu ? modelu zapewnienia opieki pielęgniarskiej dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej (jeżeli nie etaty pielęgniarskie, to jaka konkretnie będzie forma finansowania kontraktów NFZ na taką opiekę) oraz jak Rząd ustosunkowuje się do sytuacji pielęgniarek, które po wymuszonej rezygnacji z pracy etatowej w DPS założyły grupowe praktyki pielęgniarskie celem dalszego świadczenia opieki pielęgniarskiej
dla pensjonariuszy DPS finansowanej już tym razem ze środków NFZ. Z informacji
i wyliczeń przekazanych mi przez Panie Pielęgniarki wynika, że proponowane aktualnie przez NFZ sposoby finansowania (forma kapitacyjna bądź forma pielęgniarskiej opieki długoterminowej) nie zapewniają ani należytej opieki pielęgniarskiej nad pensjonariuszami DPS ani nie gwarantują ekonomicznych podstaw egzystencji grupowym praktykom pielęgniarskim utworzonym przez zwolnione
z pracy w DPS pielęgniarki (mimo złożonych im wcześniej zapewnień).

W załączeniu pismo od Grupowej Praktyki Pielęgniarskiej PROMED s.c.
z Bełchatowa

Bełchatów, 16 lutego 2010 r.