WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Warszyc - pośmiertny awans na stopień generała

Pan Bogdan Klich

Minister Obrony Narodowej

 

 

 

Dotyczy: sprawy ubiegania się podkomendnych kpt. Stanisława Sojczyńskiego

ps. ?Warszyc? o nadanie swojemu dowódcy stopnia generała brygady.

 

 

Środowisko żołnierzy kpt. ?Warszyca? wystąpiło do Pana w styczniu br. z prośbą o zatwierdzenie wniosku o nadanie kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu stopnia generała brygady w trybie pośmiertnym.

 

Kpt. Stanisław Sojczyński ps. ?Warszyc? do dzisiaj pozostaje legendą ludności okolic Częstochowy, Radomska, Kamieńska, czy zachodniej części Kielecczyzny.

Ten legendarny dowódca od września ?39 roku aż do swego aresztowania w 1946 roku i śmierci w dniu 19 lutego 1947 roku wiernie służył Polsce. We wrześniu 1939 roku walczył z Niemcami i Sowietami. Po przejściu do konspiracji już jesienią 1939 roku do 1946 roku pozostawał w służbie ZWZ- AK, walcząc najpierw z Niemcami, a następnie przeciwko tzw. władzy ludowej, uznając ją słusznie za nowego okupanta Polski. Po 1945 roku był twórcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego działającego nie tylko na pograniczu ówczesnego województwa łódzkiego i kieleckiego, ale także w Wielkopolsce.

 

Niniejszym w imieniu środowiska dawnych żołnierzy antyniemieckiej i antykomunistycznej konspiracji również i ja zwracam się do Pana z gorąca prośbą o nadanie kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu ps. ?Warszyc? stopnia generała broni.

 

Już od wielu lat jestem świadkiem aktywności społecznej mieszkańców okolic Radomska, Kamieńska, Ręczna i Piotrkowa Trybunalskiego. Społeczność tych miast osobę śp. Stanisława Sojczyńskiego traktuje jako Bohatera Narodowego. Władze miejskie Radomska i Kamieńska podjęły niezależnie od siebie decyzje o budowie pomników ku czci ?Warszyca?, wypełniając w ten sposób społeczne zapotrzebowanie na złożenie takiego hołdu swojemu bohaterowi.
Również i ja, jako senator RP Ziemi Piotrkowskiej i Radomszczańskiej, przyłączam się do społecznych oczekiwań mieszkańców, licząc na Pańską, jako Ministra Obrony Narodowej, zgodę na pośmiertną, generalską nominację kpt. Soczyńskiego ps.?Warszyc?.

 

Włączenie się Pana Ministra w wypełnienie woli byłych podwładnych kpt. Sojczyńskiego nie będzie można inaczej odebrać, jak tylko jako cywilizowane uhonorowanie jego życia i śmierci, złożone za pełną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, którą niedawno odzyskaliśmy.