WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego w dniu 28.09.2008 r. w Bełchatowie w 69 rocznicę Polskiego Państwa Podziemnego.

Panie Przewodniczący Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej !

Wielebni księża !

Panie Komendancie i członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" !

Panie Starosto !

Drodzy samorządowcy !

Szanowni Państwo !

Przybyliśmy tutaj, aby uczcić 69 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Chcemy złożyć hołd i podziękować tym wszystkim Polakom, którzy wkrótce po napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego Związku Radzieckiego dokonali czynu niezwykłego powołując do życia podziemny byt państwowy naszej Ojczyzny, zaledwie w 10 dni po agresji sowieckiej.

Wydawało się, że po IV rozbiorze Polski dokonanym przez 2 sąsiedzkich najeźdźców Polacy nie mają żadnych szans na wyzwolenie. Ale najbardziej patriotyczni Polacy, którzy przeżyli klęskę wrześniową nie mogli pogodzić się z utratą ciężko wywalczonej niepodległości po I wojnie światowej, która trwała zaledwie 20 lat .

Niepodległość naszej Ojczyzny była dla nich cenniejsza od przelanej krwi, cenniejsza niż życie.

Skala działalności Polskiego Państwa Podziemnego, która była zalążkiem Armii Krajowej była fenomenem na skalę światową, z którego jako Polacy możemy być dumni.

I chociaż po zakończeniu II wojny światowej Polska nie odzyskała suwerenności, bo na mocy układu jałtańskiego utraciliśmy ją na następne pół wieku, to jednak sowiecki okupant nie odważył się uczynić z Polski republiki rad, jak uczynił to z Ukrainą, Białorusią, krajami bałtyckimi, kaukaskimi, czy innymi krajami wchodzącymi w skład Związku Radzieckiego.

Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego dawała ludziom nadzieję podczas wojny i było inspiracją dla dalszej walki w okresie powojennym.

Jeśli dziś odzyskujemy suwerenną Polskę, to zawdzięczamy to również idei Polskiego Państwa Podziemnego, bo było ono ziarnem, które po pół wieku wydało plon.

Dziś nie musimy walczyć zbrojnie o wolność naszej Ojczyzny. Ale suwerenność nie jest nam darowana na zawsze. Trzeba o nią dbać i stale się o nią troszczyć.

Przez ostatnie lata wmawiano nam, że Polska nie ma zagrożenia zewnętrznego.

Ale niedawne wydarzenia w Gruzji pokazały, że nie możemy spać beztrosko.

Musimy zabezpieczyć się przed takim zagrożeniem.

Jest zdumiewające, że obecnie większość Polaków, a głównie młode pokolenie, w tym studenci nie znają faktów związanych z utratą przez Polskę niepodległości, nie znają daty napaści Związku Radzieckiego na Polskę na początku II wojny światowej.

Ta niewiedza świadczy o wielkich zaniedbaniach w edukacji z wiedzy historycznej.

Bohaterski czyn twórców Polskiego Państwa Podziemnego jest dla nas drogowskazem, jakimi wartościami kierować się w życiu.

Naszym zadaniem i wyzwaniem jest kształtować nowe pokolenie, zaszczepić miłość do naszej Ojczyzny, dążyć do prawdy i sprawiedliwości, poszanowania każdego człowieka.

Niech najwyższe wartości, jakimi kierowali się nasi przodkowie, tj. BÓG, HONOR, OJCZYZNA będą dla nas i dla następnych pokoleń wskazówką postępowania.

Wartości te powinniśmy krzewić w zaniedbanej pod względem duchowym Europie.