WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Awans Warszyca

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego na posiedzeniu Senatu RP w dniu 02 grudnia 2009 r. (poprawki i awans kpt. Sojczyńskiego ?Warsyca?)

Senator Wiesław Dobkowski:

 

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!

 

Na początku może powiem, że zgłosiłem do tej ustawy poprawki. Te poprawki dzielą się na dwie grupy.

 

Jedna grupa poprawek ma na celu wyeliminowanie wątpliwości, jakie może mieć adresat norm co do tego, które przepisy wiążą go od 1 stycznia 2010 r., a druga grupa poprawek to poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym i doprecyzowujące przepisy ustawy.

 

Rozpatrywana ustawa nowelizuje między innymi ustawę z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z późniejszymi zmianami poprzez uchylenie pktu 4, ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze poprzez zmniejszenie środków na pomoc finansową, o której mówiłem. Chodzi o to, że w tej ustawie w dotychczasowej formie jest zapis mówiący o tym, że środki mają stanowić co najmniej 5%, 5% to jest minimum, a w nowej wersji, w tej nowelizowanej ustawie wprowadza się zapis mówiący o tym, że ma to być do 6%, a więc może to być również 0%.

 Jest to zatem zmniejszenie środków na pomoc, między innymi na pomoc mieszkaniową. Ciekawe jest też to, że wymieniona jest tu również ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ? Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Chciałbym się skupić na tych ustawach, które wymieniłem, a które nowelizuje nowa ustawa. Myślę, że to najwyższy czas, aby zerwać z ustawami z okresu PRL, bo wszystkie ustawy, które wymieniłem, pochodzą właśnie z tego okresu, po prostu były one nowelizowane. Myślę, że już najwyższy czas, żeby w wolnej Polsce uchwalić nowe ustawy.

 

Tak przy okazji mogę powiedzieć, że było mi bardzo przykro, kiedy wystąpiłem wraz z kombatantami z Konspiracyjnego Wojska Polskiego do Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby Ministerstwo Obrony Narodowej wystąpiło z wnioskiem do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o nadanie stopnia generała brygady śp. kapitanowi Stanisławowi Sojczyńskiemu ?Warszycowi?, i otrzymaliśmy odpowiedź, że jest to niemożliwe. Powołano się wtedy na ustawę z 1967 r.  o powszechnej obronie dawniej PRL, a teraz Rzeczypospolitej Polskiej. Ludzie, którzy walczyli   z peerelem o wolną Polskę, otrzymali odpowiedź, że właśnie z powodu tej ustawy z głębokiego peerelu nie jest możliwe wystąpienie z wnioskiem o nadanie ?Warszycowi? stopnia generała brygady. Ostatecznie udało się, po interwencji, chyba także dziennikarzy, w końcu udało się i kapitan Sojczyński został mianowany na generała. Przy okazji muszę powiedzieć, że powstał jego pierwszy pomnik, jest to bardzo ładne popiersie w miejscowości Kamieńsk w województwie łódzkim, to jest taka gminna miejscowość, miasteczko Kamieńsk w powiecie radomszczańskim.

 

Dziękuję.

 

 

 

 

Wystąpienie senatora W. Dobkowskiego do Ministra Obrony o pośmiertny awans na stopień generała dla Warszyca

 

Warszawa, 19.02.2009 r.

Wiesław Dobkowski

Senator RP

Pan Bogdan Klich

Minister Obrony Narodowej

Dotyczy: sprawy ubiegania się podkomendnych kpt. Stanisława Sojczyńskiego

ps. ?Warszyc? o nadanie swojemu dowódcy stopnia generała brygady.

Środowisko żołnierzy kpt. ?Warszyca? wystąpiło do Pana w styczniu br. z prośbą o zatwierdzenie wniosku o nadanie kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu stopnia generała brygady w trybie pośmiertnym.

Kpt. Stanisław Sojczyński ps. ?Warszyc? do dzisiaj pozostaje legendą ludności okolic Częstochowy, Radomska, Kamieńska, czy zachodniej części Kielecczyzny.

Ten legendarny dowódca od września ?39 roku aż do swego aresztowania w 1946 roku i śmierci w dniu 19 lutego 1947 roku wiernie służył Polsce. We wrześniu 1939 roku walczył z Niemcami i Sowietami. Po przejściu do konspiracji już jesienią 1939 roku do 1946 roku pozostawał w służbie ZWZ- AK, walcząc najpierw z Niemcami, a następnie przeciwko tzw. władzy ludowej, uznając ją słusznie za nowego okupanta Polski. Po 1945 roku był twórcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego działającego nie tylko na pograniczu ówczesnego województwa łódzkiego i kieleckiego, ale także w Wielkopolsce.

Niniejszym w imieniu środowiska dawnych żołnierzy antyniemieckiej i antykomunistycznej konspiracji również i ja zwracam się do Pana z gorąca prośbą o nadanie kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu ps. ?Warszyc? stopnia generała broni.

Już od wielu lat jestem świadkiem aktywności społecznej mieszkańców okolic Radomska, Kamieńska, Ręczna i Piotrkowa Trybunalskiego. Społeczność tych miast osobę śp. Stanisława Sojczyńskiego traktuje jako Bohatera Narodowego. Władze miejskie Radomska i Kamieńska podjęły niezależnie od siebie decyzje o budowie pomników ku czci ?Warszyca?, wypełniając w ten sposób społeczne zapotrzebowanie na złożenie takiego hołdu swojemu bohaterowi.
Również i ja, jako senator RP Ziemi Piotrkowskiej i Radomszczańskiej, przyłączam się do społecznych oczekiwań mieszkańców, licząc na Pańską, jako Ministra Obrony Narodowej, zgodę na pośmiertną, generalską nominację kpt. Soczyńskiego ps.?Warszyc?.

Włączenie się Pana Ministra w wypełnienie woli byłych podwładnych kpt. Sojczyńskiego nie będzie można inaczej odebrać, jak tylko jako cywilizowane uhonorowanie jego życia i śmierci, złożone za pełną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, którą niedawno odzyskaliśmy.

Wiesław Dobkowski

 

 

 

 

Awans Warszyca - pismo odmowne MON

 

 

Awans Warszyca - stanowisko Departamentu Kadr MON