WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

226 rocznica Konstytucji

Historia lubi się powtarzać - przemówienie senatora na obchodach 3 Maja

Z okazji obchodów 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Bełchatowie w kościele NMP Matki Kościoła uroczystość rozpoczęła się hymnem narodowym po którym senator Wiesław Dobkowski został poproszony o zabranie głosu.

Przemówienie senatora okazało się bardzo pouczającą lekcją historii.

Senator przypomniał jakie wydarzenia poprzedziły uchwalenie Konstytucji 3 Maja i które doprowadziły do uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji.

Jest to bardzo interesujący fragment historii, dlatego postanowiliśmy streścić to przemówienie poniżej.

- 150 lat przed uchwaleniem Konstytucji, Polska była jedną z największych potęg w Europie i na świecie, ale już około 100 lat przed jej uchwaleniem rozpoczął się powolny zanik tej potęgi.

Spowodowane to było wprowadzeniem wadliwego ustroju I Rzeczypospolitej, a w szczególności stosowaniem zasady liberum veto i wprowadzeniem nienależnych przywilejów dla ówczesnych magnatów.

Liberum veto powodowało to, że konieczne reformy nie mogły być wprowadzane i często były torpedowane przez obce państwa za pośrednictwem przekupionych posłów.

Pierwsze widoczne tego objawy pojawiły się w roku 1717, a konkretnie 1 lutego podczas obrad tzw. sejmu niemego. Wówczas to marszałek sejmu nie dopuszczał do głosu posłów w obawie przed tym aby nie zapobiegli uchwaleniu ustaw narzuconych przez Rosję i Prusy.

Następnie w roku 1732 trzech późniejszych zaborców zwarło tajny Traktat Loewenwolda, zwany przymierzem trzech czarnych orłów. Był to układ polityczny między Rosją, Austrią i Prusami, dotyczący wspólnej polityki wobec Polski. Późniejsi zaborcy obrali sobie za cel takie wpływanie na politykę aby w Polsce nie działo się nic bez ich zgody.

Najważniejszym celem traktatu było niedopuszczenie do przedłużenia unii polsko-saskiej. Sygnatariusze układu zobowiązali się wzajemnie, że podczas wolnej elekcji po śmierci Augusta II nie poprą przedstawiciela dynastii Wettynów ani Stanisława Leszczyńskiego.

Znaleźli się jednak światli Polacy, którzy chcieli zapobiec dalszemu osłabieniu Polski i w roku 1740 ksiądz Stanisław Konarski, który kształcił się w Piotrkowie Trybunalskim w obecnym Liceum Chrobrego, założył szkołę dla synów szlachty zwaną Collegium Nobilium.

Oprócz religii w szkole tej uczono patriotyzmu, logicznego myślenia, nauk przyrodniczych a także uświadamiano, że ustrój w Polsce jest wadliwy i trzeba to zmienić a w szczególności liberum veto i przywileje magnatów.

W skutek słabości państwa doszło do pierwszego rozbioru Polski, który nastąpił po Konfederacji Barskiej w 1772 roku.

Pierwszego rozbioru Polski dokonali dokonali nasi sąsiedzi tj. Rosja Prusy i Austria. Polska utraciła 1/3 swego terytorium.

W 1773 roku polscy reformatorzy w sejmie powołali Komisję Edukacji Narodowej, która reformowała polskie szkolnictwo.

Absolwenci tych zreformowanych szkół zapoczątkowali reformy w naszym państwie. Byli oni awangardą sejmu czteroletniego, który rozpoczął się w 1788 roku i trwał do 1792 roku.

Dokonał on wiele śmiałych reform. Największym osiągnięciem reformatorskim sejmu czteroletniego, było uchwalone konstytucji 3 Maja 1791 roku.

Ta Konstytucja znosiła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzała tron dziedziczny, mieszczanie otrzymali prawa polityczne na równi ze szlachtą, zapowiedziano ochronę chłopów przez państwo.

Zapowiedziano też jeszcze drugą Konstytucję ekonomiczną i trzecią Konstytucję moralną ale już tych konstytucji nie wprowadzono, ponieważ część magnatów zagrożonych utratą ich niezależnych przywilejów, udała się do Moskwy, do carycy Katarzyny II z prośbą o pomoc w obronie przywilejów i obalenie Konstytucji. Od tego czasu ci magnaci są nazywani targowiczanami.

Caryca wysłała swoje wojska i rozpoczęła się wojna Polsko-Rosyjska w 1792 roku. Z uwagi na wielką przewagę wojsk rosyjskich, Polacy tę wojnę przegrali.

Nastąpił II rozbiór Polski. W 1793 roku dokonali tego Rosja i Prusy, bo Austria prowadziła w tym czasie inną wojnę.

Polscy patrioci postanowili walczyć w obronie niepodległości. Wybuchło powstanie w 1794 roku pod dowództwem Tadeusza Kościuszki, który był absolwentem utworzonej przez reformatorów szkoły rycerskiej.

Powstanie to jest nazwane Insurekcją kościuszkowską. Po pierwszych sukcesach powstanie to jednak upadło.

Wkrótce doszło do III rozbioru Polski w 1795 roku dokonane przez Rosją Prusy i Austrię. Polska, która kiedyś była potęgą zniknęła z mapy Europy. Była pod zaborami przez 123 lata.

Podczas zaborów Konstytucja była inspiracją Polaków do walki o odzyskanie niepodległości. Była inspiracją w walkach legionów pod bokiem Napoleona, była inspiracją w powstaniu listopadowym w 1830 i powstaniu styczniowym 1863.

Konstytucja przyczyniła się też do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku i w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.

W okresie II Rzeczypospolitej odbywały się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji.
W czasie okupacji podczas II wojny światowej, obchody te były zakazane. Po zakończeniu wojny przez krótki okres obchodzono rocznicę, ale w 1950 roku jej obchody zostały zakazane przez władze komunistyczne w Polsce.

Obchody Konstytucji 3 Maja zostały zastąpione świętem 1 Maja, nazywane też świętem pracy.

W latach 80 tych ubiegłego wieku odbywały się nielegalnie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, także w Bełchatowie. Wśród zebranych na obecnej uroczystości widzę osoby z którymi wtedy wspólnie obchodziliśmy to święto, powiedział senator Dobkowski.

W roku 1990 ówczesny sejm uchwalił dzień 3 Maja świętem państwowym. Od tej pory aż do dzisiaj uroczyście obchodzimy to święto.

Jakie przesłanie dla nas płynie z Konstytucji?

Obecnie mamy Konstytucję, która określa ustrój państwa, ale też mamy takie ciało jak Trybunał Konstytucyjny, który został powołany w 1982 roku przez generała Jaruzelskiego.

TK wprowadzony był po to, aby utrzymał przywileje współczesnych oligarchów, żeby bronił ich przywilejów i interesów zagrożonych reformami.

Tak było aż do roku 2015, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Postanowiliśmy dokonać gruntownych reform w kraju.

Była obawa, ze Trybunał będzie te reformy blokował, bowiem, na 15 członków TK, aż 14 było stronnikami poprzedniej władzy a obecnej opozycji.

Rozpoczęto więc reformę Trybunału przy pomocy wprowadzanych ustaw. Ustawy są legalne i zgodne z Konstytucją, natomiast TK uważał, że nikt nie ma prawa reformować TK bez jego zgody.

TK podważa ustawy dotyczące niego samego, uchwalane przez Sejm, Senat i Prezydenta, wybranych przez naród w ostatnich wyborach.

Obecnie w obronie swoich przywilejów rzecznicy obecnych magnatów nie jeżdżą już do Moskwy tylko do Brukseli i nasyłają różne komisje.

Jednak my nie możemy pozwolić na to, żeby znów zamiast Polaków, obcy decydowali w sprawach Polski.
Polacy mają prawo do tego, żeby o sobie sami decydować. Nie możemy też się zgodzić na to, aby o sprawach samorządu bełchatowskiego decydowali decydenci, którzy u nas nie zamieszkują.

Samorząd nasz został wybrany przez mieszkańców i ma działać na rzecz mieszkańców i. nikt z zewnątrz nie powinien narzucać mu decyzji.

Tak zakończył przemówienie senator RP Wiesław Józef Dobkowski.

Historia zmusza nas do refleksji, jak wiele można zrozumieć w przemianach zachodzących w obecnym czasie, znając historię i szukając w niej analogii. Historia vitae magistra est - Historia nauczycielką życia - Cyceron.